A zdá se, že není vidět světla na konci tunelu. Nechci populisticky tvrdit, že za vše může česká vláda - hlavním viníkem je čínský koronavirus, na to nezapomínejme.

Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Mezi právníky se šíří otázka: co takhle otevřít hospody (i bez souhlasu vlády), ale pouze pro lidi očkované nebo s negativním testem?

Například právník Petr Bezouška k tomu trefně argumentoval: „Otevřel-li by restauratér provozovnu pouze pro očkované osoby a osoby, které se prokáží aktuálním negativním testem či potvrzením o protilátkách, stále by formálně porušil krizové opatření, ale šlo by ještě o přestupek? Nesmíme zapomínat na takzvaný materiální znak přestupku, tedy musí jít o čin (celo)společensky škodlivý a nebezpečný.“

Jako učitel správního práva musím mimo jiné připomenout, že Nejvyšší správní soud (NSS) vychází dlouhodobě z toho, že naplnění formálních znaků přestupku automaticky neznamená, že jde o společensky škodlivý čin. Tedy, co je důležité pro restauratéry a kavárníky: pakliže by jejich „otevření pouze pro očkované“ po pár letech doputovalo až do Brna k NSS, a ten se právně-teoreticky ideově držel své předchozí judikatury - hospodští by pak měli logicky vyhrát.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Smyslem aktuálních vládních restrikcí je ochrana veřejného zdraví, tedy aby se nešířil covid. A každý právní předpis musí mít legitimní cíl, nesmí se stát prostředkem libovůle. Legitimním cílem ochrana veřejného zdraví určitě je.

Jestliže tedy hospodský nebo kavárník vpustí do své provozovny pouze lidi očkované (jak známo, zatím jich není mnoho, ale to nyní neřešíme) a lidi s čerstvým negativním testem, legitimní cíl vládního opatření tak naplňuje, není-liž pravda?

Samozřejmě, pokud by se nějaký host prokazoval falešným potvrzením o očkování či falešným či zastaralým testem, nesl by za své klamavé jednání plnou odpovědnost, stejně, jako když někdo například platí falešnými penězi.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.