Podobně promluvil i na mimořádné schůzi sněmovny, kdy svůj apel na dočasné odložení politických sporů doprovodil nabídkou opozici na obsazení tří odborných míst v Ústředním krizovém štábu. Potvrdil, že vláda má tři základní cíle: zvládnout epidemii koronaviru, udržet lidi v práci a finančně jim i podnikatelům pomoci co nejdříve vrátit běžný život do původního stavu.

Opoziční lídři ve svých vystoupeních dali najevo svou ochotu táhnout s vládou za jeden provaz. Mnoho jejich podnětů by ministři měli brát vážně, ať už jde o pirátský důraz na starost o lidi bez domova nebo o připomínku šéfky TOP 09, že nejen seniorům by pomohlo zřízení jednoho centrálního webu, který by přehledně shromažďoval důležitá sdělení a pokyny.

Poslanci projednali a schválili životně důležité záchranné zákony a dali najevo, že ruka státu musí být i nadále doširoka otevřená. Rozumné politické postoje pak zarámovalo oznámení epidemiologa Romana Prymuly, že po Velikonocích by se striktní omezující opatření mohla začít rozvolňovat. Až si dnes v poledne všichni zazpíváme Svěrákovu a Uhlířovu píseň Není nutno, možná i ti největší škarohlídi připustí, že společně to zvládneme.