Nováčkem mezi kulturními pamětihodnostmi v regionu je synagoga v Pacově. Širší památkovou ochranu získaly areál bývalého jezuitského gymnázia v Telči, areál při farním kostele sv. Václava ve Stonařově a poutní místo Křemešník.

Pacovskou synagogu vlastní od roku 2018 spolek Tikkun, který v současnosti připravuje její renovaci. Poté by se objekt z devatenáctého století stal místem kulturně vzdělávacích akcí. „Synagoga v Pacově tvoří spolu s židovským hřbitovem jediný hmatatelný doklad existence již zaniklé místní židovské komunity. Je také hodnotným příkladem novorománské maloměstské synagogy,“ řekl na adresu pacovské synagogy ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Další památky s ochranou

Na Pelhřimovsku se nachází také poutní vrch Křemešník, kde nově získaly památkovou ochranu i budovy bývalé školy, fary a hájovny. Zmíněné objekty se nacházejí v těsné blízkosti už dříve památkově chráněného kostela Nejsvětější Trojice.

Další dvě kulturní památky s širší památkovou ochranou jsou na Jihlavsku. V případě jezuitského gymnázia v Telči se rozšíření týká zahrady, která se rozkládá v těsném sousedství kostela Jména Ježíš a bývalé jezuitské koleje. „Zahrada s přístupovým kamenným schodištěm a vysokou ohradní zdí s brankou tvoří zajímavý příklad a doklad vývoje veřejného prostranství, školního zázemí i přirozené protipožární bariéry“ doplnil charakteristiku místa Pavel Macků.

Z širší památkové ochrany se těší i areál při farním kostele sv. Václava ve Stonařově, změna se dotýká renesanční kostnice, márnice postavené v empírovém slohu a ohrazení bývalého kostela. Všechny stavby v areálu kostela dokumentují jeho postupný stavební vývoj a tvoří urbanisticky cennou dominantu obce.