Tyto preventivní akce měly upozornit děti a jejich rodiče na důležitost viditelnosti. Jednou ze základních podmínek bezpečného pohybu na komunikacích, především za snížené viditelnosti a v noci, je pravidlo „Vidět a být viděn“. Chodci, cyklisté a ostatní účastníci provozu mohou svoji viditelnost sami zvýšit vhodnou barvou oblečení, různými nášivkami, a hlavně oblečením či doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zpozorovat.

Reflexní materiály odrážejí světlo až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Více informací naleznete na stránkách: BESIP - Materiály pro lepší viditelnost

Znovu připomínáme, že již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit pokutu až do výše 1500 korun.

Děti a rodiče před základní školou, a i na náměstí v Rakovníku obdrželi různé reflexní prvky z rukou policistů a koordinátora BESIP a dozvěděli se, jak je správně používat. Rozdáno bylo více jak 500 reflexních pásek.

V pondělí 4. března 2024 zavítala policistka prap. Veronika Cafourková na 1. základní školu v Rakovníku, kde se žáci prvních tříd dozvěděli, jak se správně chovat na silnici jako chodec a jak správně přecházet přes přechod. Jaká je základní výbava kola a cyklisty pro jízdu na kole a další základy v dopravní výchově. Děti obdržely dáreček v podobě reflexní samonavíjecí pásky.

Touto cestou bych chtěla zavzpomínat na výše zmíněného Ing. Miroslava Polácha, který nás náhle opustil 3. března 2024. Jako krajský koordinátor pro BESIP Středočeského kraje odváděl skvělou práci a přispěl tak k bezpečnosti v dopravě.  

PČR