„Od počátku roku vstoupila do našich řad jedna tetička, jedna tetička vystoupila a šest členů opustilo naše řady – čtyři sousedé a dvě tetičky zemřely. V současnosti je nás tedy 61 a náš věkový průměr činí 67 let. Nejstarší soused je Josef Hejhal, nejstarší tetičkou je Marie Poláková, nejmladšími členy zůstávají Lenka a David Javůrkovi,“ sdělila Alena Balladová – syndička baráčníků.

Ivana Rezková