Všem žákům v přednášce vysvětlila základní a nejdůležitější způsoby bezpečného chování. Bezpečná cesta domů, to je povídání nejen o tom, jaká jsou pravidla bezpečného přecházení vozovky, pohybu poblíž silnice, ale i jak se chovat při kontaktu s neznámou osobou.

Také se děti dozvěděly, jak se zachovat pokud naleznou neznámý předmět, zbraň nebo injekční stříkačku. Žáci už ví, jak vypadají uniformy policistů policie ČR a jak je rozeznat např. od strážníků městské policie. Také ví, jak zabezpečit dům nebo že se nesdělují osobní údaje cizím lidem.

Děti nakonec vyprávěly policistce své příběhy a ptaly se na spoustu otázek, které jim byly zodpovězeny.