Nevyšlo to, a právě tím se události u Rakovníka významně podílely na výsledku osudné bitvy českých dějin na Bílé hoře, neboť velitelům i vojákům došla trpělivost se špatným počasím, bloudícím oddílem s proviantem a nevyplaceným žoldem. Od Rakovníka se 5. listopadu 1620 vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající zoufalou honičku, která stavovské žoldnéře připravila o zbytky vůle k boji.

Na Bílé hoře pak během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a o dalším osudu českých zemí, neboť se tato bitva stala jedním z prvních zlomových okamžiků dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války.

Pojďme si tyto události staré 402 let připomenout volnou rekonstrukcí dobytí kostela sv. Jiljí na západním předměstí Rakovníka dne 1. listopadu 1620 a řadou dalších doprovodných akcí ve dnech 29. a 30. října 2022 na rakovnickém letišti. Zažijete dobový vojenský tábor, uvidíte vojenský výcvik a z věrné repliky polní pevnůstky zazní výstřely z kanonu. Dobovou atmosféru dokreslí hudba i tanec a občerstvení včetně dobových specialit. Ve dnech 5. a 6. listopadu 2022 se pak můžete připojit ke kostýmovanému pochodu od Rakovníka na Bílou horu a ověřit si, jak moc mohla tato cesta ovlivnit bojeschopnost stavovského vojska.

Autor: Irena Smržová, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník