Návštěvník v labyrintu zhlédne sochy a busty čertů, skřetů nebo zvířátek. Jestliže jsme v Lomu u Mostu, tak zde rozhodně nechybí hlava horníka. S kyjem v ruce vše hlídá pračlověk. Na dvorku je také betlém, celá řada totemů a několik medvědů. Z živočichů zde pobývají ve výběhu dva králíci a v kleci hrdličky. Vrchol prohlídky návštěvník najde ve sklepení, kde se nachází nefalšované peklíčko.

Zhruba 200 exponátů je dílem 47letého Vladislava Studničky. Ten vyrábí sochy a dřevěná díla už devět let. Před dvěma lety se rozhodl, že své výtvory zpřístupní veřejnosti, a tak na dvoře vytvořil stálou expozici.

Zajímavostí je, že příchozí mohou k návštěvě využít „samoobsluhu“. Vhodí do kasy částku za vstupné a poté zašlou sms provozovateli muzea, že zaplatil. Ten mu na oplátku odpoví šestimístným kódem, kterým si následně otevře zámek s brankou a prohlídka může začít. Vstupné platí dospělí 50 a děti 30 korun. Jednotlivé sochy je možné si také koupit podle pokynů u vstupu do expozice.

Autor: Jana Kratinová