Skládaly tematické obrázky, vybarvovaly omalovánky, otiskly si pneumatiky, pracovaly se šablonou pomocí nůžek a lepidla. Dále pracovaly s krepovým papírem, vybarvovaly anilinkami Zeměkouli. Také si vyzkoušely bludiště a pexeso na interaktivní tabuli a zařazovaly odpad do správné popelnice.

Autor: Zuzana Machová