Den českého vězeňství je spojen s datem 14. prosince 1918, kdy bylo tehdejším prvním československým ministrem spravedlnosti Františkem Soukupem vydáno nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně, kteří se zavázali k věrnosti Československé republice. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I.

Z rozhodnutí generálního ředitele VS ČR obdrželi v letošním roce příslušníci i občanští zaměstnanci Věznice Oráčov celkem 11 ocenění. Příslušníkům byly uděleny Medaile Vězeňské služby ČR III. a II. stupně za věrnou službu a příkladné plnění služebních povinností. Občanští zaměstnanci obdrželi Plakety II. stupně a v neposlední řadě udělil ředitel věznice Zbyněk Červený Čestné pamětní medaile k 30. výročí Vězeňské služby ČR dalším zaměstnancům a příslušníkům při příležitosti jejich pracovních a životních jubileí.

V pátek 22. prosince se uskutečnil 2. ročník florbalového turnaje ředitele Věznice Oráčov.
V Rakovníku se konal druhý ročník florbalového turnaje ředitele Věznice Oráčov

Na závěr ředitel Věznice Oráčov poděkoval všem přítomným za obětavé plnění pracovních či služebních povinností a dlouhodobou spolupráci.

Věznice Oráčov