Děti se během několik hodin seznámily s problematikou života ptáků žijících ve městě, na poli a v lese. V rámci programu si hravou formou osvojily základní pojmy související s vývojem, způsobem života a obydlím ptáků. Dále pomocí mikroskopu pozorovaly obrysové a prachové peří. Následně se učily hledat znaky, které jim pomohou při určování druhů ptáků. Také si osvojily práci s klíčem k určování ptáků. Aby si vyzkoušely práci s klíči nanečisto, zahrály si pohybovou a kreslící aktivitu, která byla zaměřena na popis živočicha, přenos informací a kreslící schopnosti jedince.

Druhá část programu byla věnována badatelsky orientované výuce. Děti se učily formulovat výzkumné otázky a následné hypotézy. V dalším kroku zformulovaly společnou výzkumnou otázku a z ní vyplývající hypotézu zaměřenou na zkoumání ptáků na nedalekém stanovišti rozhraní louka/les. Následně ve skupinkách naplánovaly postup, výhodné pozorovací místo a průběh samotného pozorování. Vydaly se do terénu do nedalekého lesíka uskutečnit naplánovaný projekt. Dětem se vedlo pozorovat i zaznamenávat druhy. K jejich určení používaly, jak klíče, tak mobilní aplikace. Následně již v pohodlí třídy vyhodnotily výsledky a porovnaly je se svojí hypotézou.

Tento projekt dotovaný SSEV Pavučina nebyl koncipován jenom pro děti, ale byl uskutečněn jako návod pro učitele přírodních věd, jak učit formou alternativních her.

Autor: Jiřina Prošková