Pro účastníky byla připravena asi dvoukilometrová značená trasa s deseti stanovišti, na kterých děti plnily úkoly. Na některých zastávkách čekali pořadatelé a děti od nich dostaly za splnění úkolu malý dárek, jinde museli soutěžící úkol najít - ten byl vždy v blízkosti stanoviště ukryt v papírovém tubusu. 

V cíli pořadatelé zkontrolovali výsledky a samotný detektiv Kvído jim orazítkoval průkazku. Následný program už se odehrával na prostranství u kostela, kde byly připraveny různé soutěže, nejoblíbenější byla opět židlovaná. Po jejich skončení byly slosovány dětské vstupenky, první cenou byl dort z cukrárny „U Dvořáků“.

Hlavní část soutěžního odpoledne na účastníky teprve čekala. Všechny děti hledaly ukrytý poklad, který byl zakopaný u nedalekého kostela. Truhla byla plná blyštivých penízků, dostalo se na každého. V samém závěru si všechny děti připily dětským šampaňským a na „turistickou mašinku“ vytvořily dva dlouhé vlaky. Jejich závěrečný jásot, radost a potlesk byly velkou odměnou pro pořadatele. 

Celým slunečným odpolednem akci doprovázel pan Chaloupka. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit. A jestli se bude konat další ročník? Uvidíme. Kvído je totiž také cestovatel.

Autoři: Helena Kuklíková a Iveta Folbrová