Tématem byla rodina a po skončení ukázky byly pro rodiče s dětmi připraveny tvořivé dílničky, kde si mohly společně vyrobit nějaký výrobek u různých stanovišť, případně pokud chtěly, mohly jich vytvořit víc. Na velkou papírovou plochu si všichni také mohli otisknout svoji dlaň na památku.

Zahradní slavnost v jesenické mateřince. | Video: Lenka Rodová

Po skončení dílniček dostaly děti malý dárek a společně s rodiči si opekly buřty na ohýnku.

Zahradní slavnost v jesenické mateřince. | Video: Lenka Rodová

Autor: Lenka Rodová