Děti bavila i výroba čelenek s planetou - a především stezka plná úkolů, kterou oslavy Dne Země vrcholily.

Čekalo na ně sedmnáct stanovišť, kde plnily úlohy nejen znalostní, ale také pohybové. Cílem bylo vyluštit tajenku, díky které je v cíli čekaly sladké odměny a medaile.

Lenka Rodová