V rámci akce proběhla úprava bezlesí v rezervaci. V území rezervace je popsáno více než 270 druhů cévnatých rostlin např. bledule jarní, bublinatka jižní, bublinatka menší, rosnatka okrouhlolistá, vstavač májový a několik druhů ostřic. Na biotop je vázáno také několik druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Zdejší lokalita rašelinného prameniště je jediná svého druhu v CHKO Křivoklátsko a je významným zdrojem vody pro okolní obce.

Za pomoci křovinořezů a hrábí byla posekána a nahrabána rostlinná hmota z koseného bezlesí a odnesena do melioračních struh. Padlé kmeny na ploše bezlesí byly rozřezány a vyneseny mimo plochu. Akce se zúčastnilo 12 zaměstnanců společnosti.

Děkujeme za pomoc přírodě a těšíme se na další spolupráci!

Autor: Za Správu CHKO Křivoklátsko Josef Jedlička

Koncert Heroldova Rakovníka - Oliver Lakota a Michaela Káčerková.
VIDEO: Lakota s Káčerkovou vystoupili v Rakovníku bez dne do roka
Při své cestě vyfotil Milešovku, Házmburk, Libochovice, Říp či horu Ostrý
Tip na výlet: České středohoří nabízí krásné výhledy. Pro foťák jako dělané