Služba je poskytována 24hodin denně, 365dní v roce, s celkovou kapacitou 50 lůžek s rozšířenou působností mimo Středočeský kraj. Našim posláním je poskytnout důstojný a plnohodnotný život seniorům, kteří z důvodu postupné ztráty soběstačnosti nemohou dále setrvat ve svém domácím prostředí.

Náš Domov usiluje o zmírnění důsledků onemocnění klienta, důraz je kladen na zachování jeho dosavadních schopností a možností. Sbírku jsme se rozhodli realizovat na základě ukončení první úspěšné etapy, kdy došlo k výměně 27 lůžek a nočních stolků. Bohužel, 23 klientů stále čeká na nová polohovací lůžka. Mezinárodní den splněných přání považujeme za ideální den zahájit naší finální cestu ke splněnému cíli.

Sbírka je určena pro nákup 23 lůžek a doplňkového vybavení. Komu pomůžeme? Naše zařízení stále není zařazeno do sítě poskytovatelů sociálních služeb. I přesto naše organizace zůstává pod hranicemi zákona. V praxi to znamená, že naši klienti hradí za pobyt a stravu částku, která je dána zákonem o sociálních službách. To však má za následek, že investice, které bychom rádi realizovali jsou mnohdy pro nás nedosažitelné, vzhledem k narůstající inflaci. Naplno si uvědomujeme, že naše situace je jen těžko zvládnutelná. Proto potřebujeme každého z vás, komu není stáří lhostejné.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? Z vybraných prostředků bude realizován nákup moderních polohovacích lůžek, která splňují všechny parametry bezpečného lůžka. Nejen v běžných situacích, ale i v případě stavů, které by ohrožovali bezpečnost našich klientů např. požár. Lůžko bude vybaveno evakuační matrací, která může být tím rozhodujícím parametrem pro záchranu života. Z vybrané částky bychom rádi také pořídili noční stolky a šatní skříně.

Odkaz na sbírku

Autor: Lucie Jannová