Teoretická část sestávala z 11 úloh s 69 otázkami rozdělenými do 4 oblastí chemie: anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie a biochemie. V rámci praktické části, která proběhla v naší chemické laboratoři, Tonda nejprve provedl chelatometrickou titraci, aby stanovil obsah vápníku a hořčíku v předložené bílé tabletě.

Akce se zúčastnili čtyři nadšení studenti a budoucí maturanti – Klára Endrštová a Adéla Kotlíková ze třídy C4B a Matěj Havránek a Antonín Svoboda ze třídy O8 v doprovodu svých vyučujících chemie Julie Andrové a Kamila Březiny.
Studenti rakovnického gymnázia se vydali na Cestu do hlubin studia chemie

V rámci druhé úlohy Tondu čekala extrakce kyseliny benzoové z přípravku DEKO používaného na nakládání zeleniny. Součástí této úlohy bylo i ověření čistoty vyextrahované kyseliny pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC).

Celé školní kolo jsme zakončili v pátek 3. listopadu testem.

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník