Projektový den byl zaměřen na osobnosti evropských zemí. Každá třída si vybrala jednu zajímavou osobnost, kterou měla za úkol v cizím jazyce představit. Jednotlivé třídní týmy pracovaly s nasazením ve třídách i venku, s počítači, lepidlem, barvami i kostýmy, hudebními nástroji, dokonce i s kostičkami lega. Každá třída se zhostila tohoto úkolu po svém. Pod dohledem svých učitelů i pracovnice z Městské knihovny v Rakovníku, Jany Procházkové, pracovali studenti s nasazením a často s úsměvem na rtech.

Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatřením probíhá prezentace jejich práce v online prostoru.

Autor: Kateřina Kozlerová a. Martina Voříšková, GZW Rakovník