Krajské kolo sice vyšlo, ale v republice nejsme sami, a tak jsme se v sobotu 11. 5. 2024 ocitli na půdě FF MUNI v Brně. Z 31 nejlepších týmů ze všech koutů ČR a SR jich po 4 hodinách do druhé části postoupilo pouze 6.

Měli jsme hodinu na to přidat do prezentace grafy, rekvizity, a hlavně ji razantně zkrátit, dokonce jen na 4 a půl minuty. Naše strategie spočívala v tom, sníst celou čokoládu (milka s lískovými oříšky), vystresovat se do nebes a s notnou dávkou agrese odstranit 13 slidů ze 42.

Při závěrečném prezentování se nám sice nepovedlo odmítnout mikrofony, ale i tak jsme se zápalem doslova dvakrát postavili celý sál, a hlavně se přiblížili publiku, tím, že jsme se vcítili do jejich pocitů ohledně stresu a ukázali, jak mohou stres přijmout a proměnit ve svůj prospěch.

Jenže hned po nás přišel na řadu tým se čtyřmetrovou raketou a takovými zkušenostmi s tématem inženýrství a showmanství, že si naprosto naklonili zúčastněné a efektně a vtipně pravděpodobně nalákali mnoho zájemců do světa vesmíru.

A teď, po více než půl dni soutěžení, přišlo na řadu vyhodnocení. Udělovala se cena publika, kdy vyšlo na povrch, že jsme oslovili více než 40 % sálu a jedna cena byla naše.

Sedíme ve velké zasedací místnosti mezi nejlepšími týmy v republice a posloucháme moderátory postupně vyhlašovat týmy od 6. místa. Při vyhlašování druhého místa se ale všechno zastavuje. Mikrofon si bere do ruky porotkyně Ivana Šedivá, profesionální mentorka a KeyNote Speaker, a předvolává nás a výše zmíněný tým na pódium. Zdá se, že se snaží co nejvíc oddálit poslední slova. Napětí v nás rostlo do chvíle, než sdělí, že se rozhodli udělit dvě první místa…

Porotkyně pokračuje: „Dvě první místa jsou ale proti pravidlům, a tak jsme nakonec museli přihlédnout k technikáliím… Oba týmy přetahovali o přibližně 24 sekund jen s malým rozdílem.“ Stojíme na pódiu při pohledu více než stovky lidí a slyšíme poslední slova: „S rozdílem 1,6 sekundy… ve prospěch týmu Freedom.“

Méně než dvě sekundy rozhodly o tom, že jsme se jako jediní v historii Prezentiády stali dvojnásobnými mistry v kategorii středních škol v celé České a Slovenské Republice.

Teď chceme neuvěřitelně moc poděkovat třídám C2A, C2B a C1B, které byly našimi obětními a pokusnými králíky a trpěly nehotové, nedokončené a polotovarové prezentace. S jejich zpětnou vazbou začaly náhodné slidy dávat smysl. To všechno by pak nebylo možné bez vstřícnosti vedení školy, které nás do všech těch tříd dostalo i přes nabité rozvrhy a umožnilo výjezd přes polovinu republiky do Brna. Dík také patří celému organizačnímu týmu Prezentiády a spolku SCG, který má o akci vlastní podrobný článek, nespočet fotek a dvě další obrovské celostátní soutěže třeba v programování, které zanedlouho spouští přihlašování.

Autoři: Antonín a Metoděj Svobodovi