„Půjčovna kompenzačních pomůcek spolu s poradenstvím funguje v Novém Strašecí již třetím rokem. Za tu dobu se na nás již obrátila spousta rodin a informace o poskytovaných službách se dostaly do povědomí nejen občanů Nového Strašecí, ale i lidí z blízkého okolí,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková. „Snažíme se pečujícím rodinám jejich těžkou situaci usnadnit a pomůcky půjčujeme pouze za minimální poplatek, aby byly dostupné všem potřebným,“ doplňuje zakladatelka.

Poradenské služby týkající se obsluhy pomůcky poskytuje nadační fond zcela zdarma, za její zapůjčení je účtován minimální poplatek, který pokrývá režijní náklady na pomůcku. Při zapůjčení je nutné složit zálohu, která je po vrácení nepoškozené a udržované pomůcky vyplacena zpět. Pronájem pomůcky je možné si domluvit pouze telefonicky, a to na čísle 605 071 663. Aktuální přehled pomůcek a ceník půjčovného naleznete na webových stránkách fondu

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům přes 5 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje nadační fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami (telefonicky, e-mailem) kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli.

Autor: Hana Haráková, předsedkyně Umění doprovázet