Jediný prapor svého druhu

Prapor vznikl takříkajíc “na zelené louce” 1. ledna 2020. Vybudovat stanové město s restaurací, benzinkou, autoopravnou, parkovištěm i skladem pro munici, to vše v relativně krátkém čase. Vytvořit přijímací střediska, která jsou nezbytná pro koordinaci vojsk a zabezpečení jejich přesunu do operačního prostoru. Odbavit zhruba dvě tisícovky vojáků a postarat se o 900 kusů techniky. Měli bychom být schopni manipulovat s 200 kontejnery a 500 tunami materiálu. To vše patří do výčtu budoucích činností praporu.

Obnova rakovnických kasáren

Nic z toho však nejde ze dne na den. Organizační jádro vzniklo již v roce 2018. Jejich úkolem bylo hlavně zahájit neodkladné opravy zdejší infrastruktury. K jednotlivým rekonstrukcím skladů, garáží, ošetřovny, tělocvičny a budov pro vojáky přibyly nové objekty. V současné době se řeší oprava muničního skladu nebo výdejny pohonných hmot. V plánu je také ubytovna, střelnice nebo nová administrativní budova.

Personál a technika je zásadní

Prapor je členěn na pět rot, obvaziště a prvek posádkové podpory. Všechny části společně tvoří mechanismus komplexního logistického zabezpečení. Celkem by zde mělo pracovat více jak šest stovek vojenských profesionálů a civilních zaměstnanců. “V této době se aktivně zabýváme náborem nových vojáků, což nám jako všude jinde komplikuje všudypřítomná pandemie,” upřesňuje velitel praporu podplukovník Vladimír Jelínek. Dále zdůrazňuje, že než se z rekruta stane zkušený profesionál, chce to čas a správný výcvik. Vojáci musí absolvovat řadu odborných, vzdělávacích i kariérních kurzů.

Jednoduché není ani pořizování techniky, která je pro prapor zásadní. Vojáci získávají materiál jak nový, tak také od ostatních útvaru armády, což je poměrně časově náročné. Pokud se jedná o techniku od ostatních jednotek, musí se pečlivě zkontrolovat a ve většině případů i opravit. Nová se zase musí nakoupit a řádně převzít.

Je před námi obrovský kus cesty

“Se situací rakovnického praporu jsem velmi podrobně obeznámen. Není jednoduché začínat takříkajíc od nuly, je před námi ještě obrovský kus cesty a času nemáme mnoho“ říká generál Muránský a zdůrazňuje, že všechna zodpovědnost neleží jen na bedrech velitele. „Tolik potřebné lidské zdroje, jejich přípravu a výcvik, techniku i materiál a další potřebné související faktory výstavby schopnosti praporu jsou záležitostí logistiky jak na strategickém, tak i taktickém stupni,“ dodává a upozorňuje také na jedinečnost jednotky a její specifické úkoly, které nemají v armádním měřítku obdoby. Teď se naše pozornost soustřeďuje hlavně na začátek ledna 2022, kdy bychom se chtěli dostat na více než 30% naplněnost. Naše kapacity budeme postupně navyšovat až do roku 2025, kdy bychom měli dosáhnout plných operačních schopností a začít plnit závazky aliance.

Autor: majorka Denisa Vernerová, starší důstojník-specialista Agentura logistiky