VŠCHT Praha a GZWR jsou od podzimu 2015 partnerskými školami, a jsem moc rád, že jsem mohl i v těchto nestandardních dobách našim studentkám tuto výjimečnou a prestižní akci s dlouholetou tradicí nabídnout. Velmi mě potěšilo, že děvčata moji nabídku s nadšením přijala a že věnovala 3 dny prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubších krás fascinujícího vědního oboru – chemie.

Celý program Letní školy zahájil v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze rektor VŠCHT Praha prof. Pavel Matějka, který všem popřál mnoho zajímavých zážitků a poděkoval přítomným za to, že přijeli do Prahy se dále vzdělávat na tuto tradiční chemickou akci. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými pěknými propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě nový bestseller – velkou vysokoškolskou učebnici o 1000 stranách Analytická chemie, přeloženou z anglického originálu. Studenti měli obě noci zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích na Jižním Městě.

Pro pedagogy v ochranných rouškách byly připraveny celkem 3 půldny odborných přednášek s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali 3 bloky laboratorních prací ve špičkově vybavených laboratořích VŠCHT. Měli možnost zhlédnout nebo si i vyzkoušet velice zajímavé úlohy, jako např. analýza látek v životním prostředí, izolace DNA z ovoce, falšování lihovin, bramborové versus zeleninové chipsy, pivní styly a senzorické hodnocení piva, imunochemická detekce anabolického steroidu, příprava Paralenu a Aspirinu, chemická robotika, lehké slitiny pro automobilový průmysl, detekce methanolu v alkoholických nápojích Ramanovou spektrometrií nebo výroba kondomů. Jedno odpoledne naopak pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: HIV bylo, je a bude aneb současné virové pandemie, chemie v nano a mikrosvětě, anabolika – svaly v prášku?

Program zakončil 3. den prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha doc. Milan Jahoda, který poděkoval všem účastníkům Letní školy a popřál klidný a úspěšný nový školní rok a pevné nervy.

Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám našeho gymnázia za účast a vzornou reprezentaci na Letní škole VŠCHT v Praze i za to, že věnovaly část prázdnin místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě budoucnosti – chemii. Paní ředitelka jim za to udělila pochvalu. Studentky hodnotily celý program velmi pozitivně a označily jako přínosný pro svá následující studia. Je úžasné, že se nám na GZWR dlouhodobě daří utvářet a rozvíjet zájem o chemii u studentů nižšího i vyššího stupně. Přáním do budoucna určitě zůstává, aby se prestižních Letních škol na VŠCHT Praha v příštích letech rádi účastnili další studenti našeho gymnázia, kteří v chemii najdou radost a zalíbení.

 Autor: Kamil Březina, GZW Rakovník