Sobotní koncert v bývalé synagoze zahájilo Trio Incendio (Karolína Františová – klavír, Filip Zaykov – housle, Vilém Petras – violoncello) Haydnovým Klavírním triem č. 12 Es dur a poté velkoryse a duchaplně zahrálo Klavírní trio č. 3 C dur. Po přestávce houslistka Eva Zrostlíková Schäferová spolu s klavíristou Petrem Novákem přednesli neuvěřitelně náročnou Sonátu pro housle a klavír č. 1 a Českou rapsodii pro housle a klavír. Mezi těmito skladbami od Martinů ještě houslistka famózně vystřihla náročnou Sonátu pro sólové housle č. 3 „Ballade“ belgického skladatele a houslového virtuosa Eugéna Ysaÿe.

Rabasova galerie