Oběma akcemi, vernisáží i aukcí, bude provázet Alexander Hemala, hudební doprovod zajistí přední český saxofonista, klarinetista a zpěvák Felix Slováček jr. Zájemci budou moci vydražit deset obrazů odsouzených žen, další obrazy do dražby věnovali dva zaměstnanci Vězeňské služby ČR. Výtěžek bude věnován Klubu přátel dětí dětských domovů, který zajišťuje podporu výchovných programů zaměřených na vzdělání, sport, umělecké aktivity a rozvoj individuálních talentů pro děti z DD, ale i pro děti ze sociálně slabých rodin.

Rakovničtí střelci na závodech v Plzni.
Víkend v Plzni byl plný osobních rekordů rakovnických střelců

Nápad k uspořádání této charitativní akce vznikl poté, co v rámci aktivity programu zacházení ´Kresba´, vedené pedagožkou volného času, malovaly odsouzené na čtvrtky pastelkami, vodovkami a temperami. Obrázky zaujaly vedoucího oddělení výkonu trestu mjr. Charváta, hlavního koordinátora této akce. Na jeho popud pak odsouzené začaly vytvářet reprodukce známých obrazů akrylovými barvami na plátna. A vzhledem k tomu, že s hradem Krakovec Věznice Drahonice již dlouhodobě spolupracuje, napadlo jej, že obrazy mohou být vystaveny v prostorách hradu a následně vydraženy v aukci, čímž odsouzené ženy, většinou také matky, pomohou znevýhodněným dětem.

Věznice Drahonice a Státní hrad Krakovec spolupracují již řadu let, kdy vždy během hlavní turistické sezóny jedna odsouzená hradem provází, další odsouzené v rámci extramurálních aktivit občasně pomáhají s úklidem a drobnými pracemi v areálu hradu.

Autor: Markéta Prunerová

Úspěšní Patrik Panoch a Ondřej Hort z ISŠ Rakovník.
Mladí rakovničtí kominíci zazářili na soutěži v Brně