A tak si děti v muzeu prohlédly expozici stavitelství včetně doprovodného výkladu, v Truhlářské dílničce se seznámily se dřevem a s nástroji, kterými se opracovává. Všechny děti si mohly s pomocí dospělých vyrobit nějaký výrobek, například ježka, nebo autíčko. Na závěr si menší děti mohly odpočinout v herním koutku. Byl to zdařilý výlet a pro mnohé děti i velmi podnětný, kdy mohly ukázat svoji šikovnost.

Autor: Lenka Rodová