Do Rakovníka přijeli s rafinovaným programem složeným z „pecek“ světových klasiků, chytře proložených skladbami českých velikánů. Posluchači tak mohli slyšet vedle snad nejznámější skladby pro sólové violoncello Bachovy Suity G Dur, také hravé vyprávění Janáčkovy Pohádky pro violoncello a klavír nebo charakteristicky znějící Variaci na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinů. Už tak pestrobarevný program završila a do složitých akordů rozbarvila hudebně impresionistická Sonáta d moll Clauda Debussyho. Jako přídavek stačilo přidat Saint-Saënsovu Labuť a další skvělý hudební zážitek byl hotov.

Festival se koná za podpory města Rakovníka a Státního fondu kultury ČR.

Autor: Rabasova galerie Rakovník