Vstup na akci je volný. Areál bude otevřen v 9 hodin, přílety letadel jsou na programu do 11 hodin. Dle organizátorů se to nejzajímavější bude odehrávat od 13 do 14 hodin.

Na letiště se dostanete ze dvou směrů. První směr od Rakovníka, pro ty co přijedou od Prahy, Žatce, Karlových Varů a Berouna. Držte se značení na průmyslovou zónu Rakovník, pokračujte dál mezi poli až k areálu, kde Vás dále budou směrovat pořadatelé.
Druhým směrem je příjezd od Plzně přes Hostokryje, kde v obci v levotočivé zatáčce odbočíte doprava a po asfaltové cestě kolem bioplynky přijedete na kraj letiště, kde vás organizátoři zavedou na místa pro parkování.

Obě cesty jsou úzké a prosíme o ohleduplnost, po cestě se budou pohybovat chodci, cyklisté mířící na letiště. Jedná se o jediné příjezdové komunikace, je nutný průjezd pro složky IZS.

Environmentální kurz rakovnického gymnázia v Sedmihorkách.
Do Českého ráje cesta příjemná je! Studenti gymnázia poznávali okolí Sedmihorek

Prosíme návštěvníky z Rakovníka a okolních obcí, aby na letiště dorazili pěšky nebo na kole. Parkovací místa jsou velmi omezená a dáte tak šanci zaparkovat těm, co přijedou ze vzdálenějších lokalit.

Na letišti bude připraven prostor, kde se budete moci pohybovat, usadit se a pozorovat dění na ploše a ve vzduchu. Prostor bude ohrazen a toto ohrazení je zakázáno překračovat!
Na hranici tohoto prostoru se budou pohybovat pořadatelé, kteří budou dohlížet na dodržování jeho hranic a zároveň Vám budou k dispozici k podání informací o dění na letišti.
Tento divácký prostor bude na ploše, kde sídlí modeláři a je situován až nad areálem aeroklubu. Bude zde prodáváno občerstvení, umístěny odpadkové nádoby a toalety. Pro vstup nebude sloužit hlavní vjezdová brána na letiště, ale ze směru od Rakovníka bránu minete a budete pokračovat dále po cestě nad hangár.

Autor: Aeroklub Rakovník

Dětský den v Nesuchyni.
V Nesuchyni se objevil neandrtálec. Slavil s dětmi jejich den