Program je přizpůsoben účastníkům každého věku. „Pochod připomíná odkaz Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta a zakladatelky Československého červeného kříže. Od jejího narození uplyne teď v květnu už 145 let,“ uvádí Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník, které spolu s ČČK akci spolupořádá.

„Doktorka Alice G. Masaryková je stále nedoceněnou osobností, která udělala velmi mnoho pro Československý červený kříž i pro celou Československou republiku. Stále ale stojí ve stínu svého otce prezidenta T. G. Masaryka. Mnoho lidí si ji také plete s její matkou Charlottou,“ vysvětluje Magdalena Elznicová Mikesková. A dodává, že letos v květnu si vedle 145 let od narození této významné ženy připomínáme i 105. výročí založení Československého červeného kříže.

Od Lorety do Lán

Pochod je i letos naplánován jako dvoudenní. „Účastníci ale nemusí jít celou trasu a třeba rodiče s dětmi mohou absolvovat jenom část,“ zdůrazňuje ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník. „Začínat budeme 4. května v 9.30 v Praze v Loretánské ulici u domu, ve kterém Alice Garrigue Masaryková žila. První etapa povede do Unhoště, kde bude možné i přenocovat v zázemí unhošťské TJ Sokol. Druhá etapa pochodu začne v 9.30 u TJ Sokol v Unhošti a povede do Lán,“ popisuje Elznicová Mikesková.

Účastníci mohou během putování navštívit i různá zajímavá místa. Patří k nim třeba poutní kostel Panny Marie Vítězné poblíž dějiště bitvy na Bílé hoře, litovecké rybníky, klášter Hájek nebo prvorepublikový bunkr A-4/51/A-200Y. „Na stanovištích rozmístěných po trase účastníci dozvědí třeba i jak pomáhat druhým v případě úrazu či nevolnosti, seznámí se s dárcovstvím krve i jak je krev důležitá a nahlédnou i do historie ošetřování a historie Červeného kříže,“ říká Magdalena Elznicová Mikesková.V prostoru u lánského rybníka Pánovka – na trase naučné stezky, která vede od lánské Lesní správy – pak bude v neděli 5. května odpoledne připraven Rodinný den.

Alici Masarykovou připomíná muzeum i přednášky

„V lánském Muzeu Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže budou po celou neděli probíhat kostýmované prohlídky. Vstup bude pro všechny zdarma a celý prostor muzea přizpůsobíme tak, aby jej návštěvníci mohli projít buď sami, nebo s průvodcem,“ uvádí ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník, pod něž muzeum věnované dr. Masarykové spadá.

Domek na dolním konci ulice Za Školou nechala roku 1928 Alice Masaryková zřídit vlastním nákladem. Budova včetně okolní zahrady pak sloužila jako vzorný sociální dům a jako jedna z prvních poradna pro matky s dětmi. Ta zde fungovala až do roku 1991.

Osobnost Alice G. Masarykové připomíná také cyklus přednášek a představení věnovaný silným a emancipovaným ženám. „Přednášky pořádáme v muzeu nesoucím její jméno až do podzimu 2024. Návštěvníci tu mají příležitost poznávat příběhy o odvaze, úspěchu, charitě, módě, ale i lásce,“ uzavírá Elznicová Mikesková.

www.muzeumtgm.cz

Víte, že…

… pod Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvkovou organizaci Středočeského kraje, patří řada muzeí a objektů?

Vedle Muzea Rakovník jde o Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Muzeum Nové Strašecí, Vlastivědné muzeum v Jesenici, Památník Joachima Barranda Skryje, Galerii Samson Cafeé Rakovník, Památník Jaroslava Fraňka Nezabudice, Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže v Lánech a Vysokou a Pražskou bránu Rakovník.

Autoři: Magdalena Bičíková, Jana Bryndová