Jednadvacetiletá klavíristka Natalie Schwamová zahájila koncert navýsost romantickou Chopinovou Baladou č. 4, op. 52 a pokračovala kompletními Dvořákovými Humoreskami. Zvolený repertoár jí umožnil předvést nepřebernou škálu emocí.

O Japoncích se říká, že si potrpí na českou hudbu. Něco na tom bude, protože violoncellista Keishiro Mikawa i klavíristka Mao Norioka se rozhodli svůj hudební talent rozvíjet na pražské HAMU. Na program nedělního vystoupení vycházející z písňové tvorby navíc zařadili vedle skladeb Beethovenových a Bruchových také úpravy Dvořákovy Kéž duch můj sám a Janáčkovy Pohádky.

Jejich přednes melodicky silných skladeb byl, stejně jako u Natalie Schwamové, oceněn dlouhotrvajícími ovacemi nadšených posluchačů.

Zdroj: Youtube

Autor: Rabasova Galerie v Rakovníku