Akci zahájil David Bureš, který přivítal návštěvníky a poděkoval hasičům z Krupé, Milostína, Mutějovic a z Rakovníka za účast na Dni s hasičem. Všichni přijeli se svojí technikou, kterou si mohli návštěvníci během dne prohlédnout. První akcí byla štafeta mladých hasičů, která proběhla vedle hasičské zbrojnice. Následovala ukázka uzlování – disciplína, ve které bývají na soutěžích nesuchynští mladí hasiči často nejlepší. Potom přišel na řadu požární útok, který dopadl také bez chyby. Tady si přihlížející mohli vyzkoušet jaké to je držet v ruce opravdickou hadici s proudnicí a stříkat. Zkoušeli mladí i starší a očividně je tato činnost bavila.

Stát se králem - Jakub Vostřák a Filip Dvořák.
Stát se králem! Jakub Vostřák a Filip Dvořák přezpívali muzikálový hit

Další atrakcí byla ukázka historické stříkačky z roku 1873, do které byl v roce 1924 doinstalován benzínový motor. Opět se ukázala šikovnost nesuchyňských hasičů, kdy po pár zatočeních klikou, stříkačka naskočila a běžela celou dobu ukázky bez problémů. Potom přišla na řadu ukázka profesionální techniky hasičů z Rakovníka, kteří přijeli s výsuvným žebříkem. Přihlížející ohromila rychlost přípravy celého žebříku, kdy během pár desítek sekund byl žebřík vysunutý do 30 metrové výšky. Dobrovolní hasiči poskytovali občerstvení po celou dobu konání akce.

U pultu jste si mohli dát pivo, limonádu, klobásu, kávu, zákusky a další občerstvení. Podle ohlasů se akce moc povedla. To bylo zřejmé už z toho, že poslední účastníci se rozcházeli až za tmy. „Tak tohle jsme nečekali“. To byla nejčastější věta, kterou jste mohli slyšet od nesuchyňských dobrovolných hasičů po skončení akce. Ne této vydařené akci se finančně podílel také obecní úřad Nesuchyně. Určitě je na místě poděkovat všem organizátorům a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Autor: Milan Nehasil

Sedmý ročník střeleb Spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera.
Členové Spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera změřili síly ve střelbě