O vrstvě bahna vypovídá také to, že vypočtený současný objem rybníka je 254 m³ a po odstranění sedimentu je plánováno, že rybník bude mít minimální objem 1000 m³. Součástí rekonstrukce je také zpevnění břehů rybníka a oprava požeráku. Tohle krásné české slovo nemá nic společného s jídlem, je to typ vypouštěcího zařízení rybníka.

Jak uvádí Wikipedie: "Jde o svislou šachtu umístěnou v blízkosti hráze rybníka. Voda přepadá v horní části přes dlužovou stěnu na dno šachty, odkud odtéká výpustným potrubím skrz hráz do recipientu. Výpusť může být rovněž umístěna u dna, takový požerák umožňuje úplné vypuštění rybníka." Rekonstrukci provede firma RANS-REGION-STAV s.r.o. a smluvní strany se dohodly, že práce zahájí v záři 2021 a celé dílo by mělo být hotové v prosinci 2022. Výsledná cena za rekonstrukci rybníka bude 2 943 957,81 korun.

Obec Nesuchyně podala na projekt „Rekonstrukce MVN Horní rybník Nesuchyně“ žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ČR z programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích". Informace o rekonstrukci a veškerá dokumentace k probíhající rekonstrukci je volně přístupná na webu Portál pro vhodné uveřejnění.

Autor: Milan Nehasil