S plánem výsadby včetně dodávky rostlin velmi pomohl pan Lípa, který se rovněž realizace zúčastnil.

Všem účastníkům výsadby patří velké poděkování. Bez nadsázky lze konstatovat, že žáci se zapojili do výsadby se skvělým pracovním elánem i nadšením. 

U příležitosti Dne stromů v Rakovníku vysadili jerlín japonský.
Žáci 2. základní školy vysadili v Čermákových sadech jerlín japonský

Je jistě pozitivní, že se podíleli na tvorbě veřejného dění v obci a současně svojí prací výborně reprezentovali školu.