„Letošní ročník byl sedmý a sešlo na něj nejvíce dobrovolníků v celé historii čištění. Součtem všem zúčastněných mluvíme o 162 dobrovolnících,“ konkretizovala počet lidí organizátorka Alžběta Fleisigová.

Čištění probíhá od Plzně po Zvíkovec a celá tato trasa je rozdělena do pěti přibližně stejně dlouhých úseků. Dobrovolníci si mohou vybrat, kterou část řeky chtějí čistit buď z břehu či lodi. Přihlášku jednoduše vyplní prostřednictví formuláře na webových stránkách, na jejímž základě pak obdrží potřebné instrukce k vybranému úseku.

Kromě pytlů a rukavic zajištěných od organizací Ukliďme Česko a Povodí Vltavy, je zcela zajištěna přeprava osob, svoz nasbíraného odpadu, občerstvení po celý den a také hudební program, jenž nejen čištění zahájil v páteční podvečer, ale práci také náležitě odměnil a zakončil v Tábořišti u Mloka. V rámci sponzorských darů se o pitný režim všech dobrovolníků se postaraly pivovary Bakalář, Olešná a Chříč.

„Letošní ročník byl co do počtu dobrovolníků nejvydařenější. Bylo krásné počasí, tudíž drtivá většina jela na lodích. Odpadu bylo napříč všemi úseky méně, než jsme byli zvyklí z minulých let. Letos jsme na žádnou nevyžádanou raritu v čištění nenarazili. Pouze u břehu, v místě, kde se vystupuje u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, jsme nechali přivázanou polorozpadlou pramici. Povodí Vltavy se postará o její odvoz a likvidaci,“ zakončila povídání o letošním dobrovolnickém úklidu kolem řeky Berounky hlavní aktérka Alžběta.

Autor: Alžběta Pyskatá