Co mají společného Rakovník a Bílá hora? Mnoho. Boje u Rakovníka na podzim 1620 vedly přímo k dějinnému zlomu na Bílé hoře. Ve dnech 27. října až 6. listopadu 1620 se město Rakovník stalo svědkem několikadenních vojenských střetů armády českých stavů s císařsko-ligistickými vojsky postupujícími od Plzně na Prahu. Během těchto 10 dní nedošlo u Rakovníka k žádné velkolepé bitvě, ale k jednorázovým šarvátkám, které měly katolické armády znervóznět, vyhladovět a vyčerpat. Nevyšlo to, a právě tím se události u Rakovníka významně podílely na výsledku osudné bitvy českých dějin na Bílé hoře, neboť velitelům i vojákům došla trpělivost se špatným počasím, bloudícím oddílem s proviantem a nevyplaceným žoldem. Od Rakovníka se 5. listopadu 1620 vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající zoufalou honičku, která stavovské žoldnéře připravila o zbytky vůle k boji. Na Bílé hoře pak během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a o dalším osudu českých zemí, neboť se tato bitva stala jedním z prvních zlomových okamžiků dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války.
Autor: Muzeum T. G. Masaryka Rakovník