Vyhlášení této kategorie se ujala Dagmar Havlová a ocenění jí předal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Stalo se tak ve čtvrtek na Galavečeru v Praze v kinosálu Lucerna, kterého se kromě 7 finalistů účastnilo i téměř 500 hostů.

Růžena Macháčková pracuje v rakovnické nemocnici 3 roky na očkovací ambulanci a také jako zástup na urologické ambulanci. Zároveň externě pomáhá v oddělení kvality péče. Ve zdravotnictví pracuje 50 let a prošla všemi pozicemi od řadové sestry u lůžka přes pozice staniční, vrchní i hlavní sestry. Během života zvládla tři atestace a každou změnu bere jako profesní posun. Aktivně se podílela a stále podílí na výuce studentů a zajímá se o nové poznatky v oboru. „Do Sestry roku jsem ji nominovala já, protože za 20 let svého působení ve zdravotnictví jsem poznala mnoho skvělých sester, ale paní Macháčková mě uchvátila jako člověk, který za 50 let ve zdravotnictví si dokázal udržet mladého ducha, pozitivní přístup k pacientům i spolupracovníkům a celý život bojoval za prestiž sesterského povolání. Zároveň jsem v ní viděla inspirativní osobnost pro nás všechny ostatní sestry. Za její práci (nejen tu rakovnickou) jí velice děkuji a doufám, že v našich řadách bude ještě dlouho působit a motivovat nás,“ uvedla hlavní sestra rakovnické nemocnice Markéta Palková.

„Na práci sestřičky Macháčkové velmi hrdý. Jsem rád, že jsem měl tu čest jí poznat, velmi si jí vážím nejen jako zdravotníka, ale i osobnosti. Upřímně jí k zaslouženému ocenění blahopřeji a přeji jí další dlouhá léta, při kterých bude stále fyzicky i duševně tak aktivní,“ řekl ředitel rakovnické nemocnice Ondřej Dostál.

Sestra Macháčková je samozřejmě ráda a poctěna. „Je to krásné završení mé profesní dráhy a kariéry, taková třešnička na dortu v době, kdy už jsem to nečekala. Děkuji moc paní Pálkové, že tak pěkně uchopila můj příběh a nominovala mne na toto ocenění. Je to moc krásný pocit.“

Letos proběh již dvaadvacátý ročník této soutěže, která je věnována všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.

Jan Ziegler