Ta byla tolikrát s nimi a díky špatnému datu posledního rozloučení v nepříznivé době se nemohla velká většina z nich obřadu zúčastnit. Zapomenout se však nedá a to je dobře.

"Dnes se velice upřímně vzpomínalo na Danu Zátopkovou, se kterou jsem měl tu čest se několikrát osobně se setkat," prozradil trojskokan Jiří Vyčichlo.

Také o ní krásně vyprávěl Štěpán Škorpil, který všechny přítomné velice důstojně seznámil, jak se s Danou rozloučili v úzkém kruhu, jelikož koronavirus neumožnil jinak.