Tou nejznámější je poutní areál Mariánská Týnice u Kralovic, který by bez Zápalova přičinění zřejmě zcela zanikl. Domanický svou přednáškou posluchače přesvědčil, že vynikající architekt, kterého s Rakovníkem pojily rodinné vazby, studoval na zdejší reálce a je tu dokonce pohřben, je podstatnou osobností prvorepublikové architektury, která stojí neprávem ve stínu zvučnějších jmen.

Výchovně vzdělávací aktivity Rabasovy galerie jsou podpořeny dotací města Rakovníka.

Autor: Dalibor Blažek