1. základní škola Rakovník bude mít po prázdninách zrekonstuované sociální zařízení. V Mateřské škole V Lukách opravují hernu. V Mateřské škole V Parku probíhá rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení. Ve školní družina 2. základní školy Rakovník pracují a stavebních úpravích šatny a sociálního zařízení. 

Další rekonstrukce brzy začnou i na 2. základní škole Rakovník. 

Město Rakovník