Jedná se o preventivní projekt Českého svazu pivovarů a sladoven, kterého se aktivně účastní Policie České republiky, jehož cílem je šířit mezi řidiči pozitivní osvětu a nabídnout jim vhodné alternativy, v tomto případě nealkoholické pivo.

Tato akce si klade za cíl připomenout motoristům, že alkohol ani návykové látky za volant nepatří, také jde o snahu snížit počet dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.

Statistika dopravní nehodovosti v České republice od ledna do června 2023 ukazuje, že Policie České republiky šetřila 44 350 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo usmrceno 222 osob, 767 zraněno těžce a 10 523 osob bylo zraněno lehce.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se stalo na území Středočeského kraje a to 329 nehod. Dopravní nehody s řidičem pod vlivem drog se nejvíce prokázaly opět ve Středočeském kraji a také v Královohradeckém kraji.

Policejní hlídky zastavovaly řidiče v obci Senomaty, Rakovník, Kněževes a Lubná na okresu Rakovník a kontrolovala, zda dodržují zákaz požívání alkoholu před jízdou, ale také standardně policisté kontrolovali dodržování platných pravidel silničního provozu. Řidiči, u kterých kontrola proběhla v pořádku, dostali odměnu a to ve formě nealkoholického piva, jednorázového testeru a reflexního předmětu.

Veronika Cafourková, ÚO Rakovník