Policisté si pro děti připravili preventivní program včetně ukázky služebního vozidla, výstroje a výzbroje. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu, prohlédly si policejní pouta, tonfu, teleskop, zastavovací terčík a také si mohly udělat otisky prstů.

Policisté si s dětmi zopakovali důležitá telefonní čísla složek IZS a připomněli jim pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Zaměřili se ale i na další důležité věci a nástrahy, které je mohou v běžném životě potkat, například jak se mají chovat, když je osloví neznámý člověk.

Na závěr děti dostaly drobné dárečky v podobě omalovánek a preventivních materiálů.

Veronika Cafourková, ÚP Rakovník