Virtuální Běh osvobození se poprvé běžel před rokem a byl teprve druhým virtuálním během vůbec, zatímco amatérští sportovci nemohli vyrazit hromadně na trať. Výtěžek loňského běhu (125 tis. korun) pomohl s úhradou rehabilitací a bezbariérovým bydlením dvěma zraněným vojákům, kterým dlouhodobě pomáhají dobrovolníci Spolku Vlčí máky.

Do virtuálních charitativních běhů organizace Rozběháme Česko se za poslední rok zapojilo přes 41 tisíc běžců a na 19 dobročinných projektů díky nim putovalo přes 3 milióny korun. Mezi příjemce pomoci patří organizace jako Světluška, Paraple, Spolu silnější, Fakultní nemocnici Plzeň a další.

K letošnímu Běhu osvobození se pojí i výzva, aby si běžci naplánovali trasy přes vojenské památníky a pietní místa, cestou vzdali hold padlým a položili kytičku. Druhou novinkou je, že letos běhá i Slovensko a výtěžek tedy pomůže i tamním veteránům přes organizaci Vojenská podporná nadácia.

Autor: Arnošt Zeman