Scény jako z thrilleru

Na Intervenční centrum Respondeo se obrátily s žádostí o pomoc také Jana a Tereza. Obě ženy se rozhodly svoji situaci řešit poté, co je opakovaně jejich muži fyzicky a psychicky týrali. Když Jana líčí, co se u nich doma odehrávalo, trochu to připomíná scénu z thrilleru. „Muž mne v agresi nejdříve napadal slovně, poté do mě strkal, nakonec, když se u incidentu ocitly naše dcery, vzal nám všem mobily a zamkl nás v domě. Starší dcera ale vyskočila oknem a šla pro pomoc. Od souseda zavolala policii.“ Jana Respondeu sdělila, že agresivní chování však bylo u manžela patrné od samého začátku vztahu, ještě před vznikem manželství. Tehdy si ale jeho chování omlouvala a obviňovala z něj sebe. K vyostřeným konfliktům docházelo přibližně jednou až dvakrát za rok.

Spouštěčem byla dle Janiných slov manželova rozladěnost vycházející z vnějších okolností, například neúspěchu v práci. Muž Janu napadal slovně, několikrát ji udeřil do obličeje, ale především ji bil do částí těla, které jsou zakryté oblečením, tedy nejsou na první pohled vidět. Také ji ničil oblečení a věci, které měla ráda. „Bylo to nesnesitelné, ale všechno jsem nejdřív omlouvala tím, že převzal vzorce chování od svých rodičů. Největší chybou bylo, že jsem se muži snažila maximálně přizpůsobit. Absolutně mě nikdy nerespektoval,“ přiznává Jana, která se po posledním incidentu rozhodla, že už takto pokračovat ve vztahu nechce. Požádala tedy o rozvod, s mužem sice ještě žije ve společném domě, ale kontakt a komunikaci s ním omezila na minimum. V současné době využívá bezplatné psychoterapie, kterou ji nabídlo Intervenční centrum Respondeo.

Za manželství do žaláře?

I druhá klientka Respondea Tereza si musela projít doslova peklem, aby zjistila, že takto by vztah mezi ženou a mužem neměl rozhodně vypadat. Tereza musela svého muže poslouchat, hlásit, kde zrovna je, do koruny účtovat přidělené peníze, a pokud se tak nedělo, Zdeněk neváhal Terezu uhodit. Když s ním čekala druhé dítě, přizval ji Zdeněk do společného podnikání, a jí nepřišlo podivné, že se stává jednatelkou firmy, o jejíž činnosti nic neví. S důvěrou obešla se Zdeňkem banky a podepsala úvěrové smlouvy na rozjezd podnikání. Po narození dalšího dítěte se situace doma vyostřila, Tereza byla Zdeňkem často bita a neustále slovně napadána za jakékoliv „prohřešky“. Také přicházely upomínky od věřitelů. Nakonec byla Tereza postavena před trestní soud a odsouzena za finanční podvod. Naštěstí jen podmíněně.

Do Intervenčního centra Respondeo přišla Tereza plná strachu a deziluze z jednání státních orgánů. „Nejprve jsme se věnovali opatrovnické věci: svěření dětí do výhradní péče Terezy a úpravě výživného. Po roční peripetii byly děti svěřeny do výhradní péče Terezy a Zdeněk dostal určenou vyživovací povinnost. Uplynutím podmínky za trestnou činnost jsme Terezu podpořili v žádosti na soud o výmaz záznamu z rejstříku a zrušení povinnosti částečné náhrady škody, ke které byla odsouzena. Tím se oddlužila a získala znovu šanci být zaměstnána. Tereza za podpory Intervenčního centra Respondeo došla k výraznému narovnání své životní i finanční situace. V současné době žije ve spokojeném vztahu s novým partnerem a má i nové zaměstnání.

Intervenční centrum Respondeo
Služba intervenčního centra pro oběti domácího násilí je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.
Podpora města: Mladá Boleslav, Mělník, Lysá nad Labem, Kolín, Nymburk, Kutná Hora, Čáslav.

Autor: Naďa Hanuš Vávrová