Volba tématu není náhodná. Počet nehod a úrazů v souvislosti s nerespektováním rizik v silničním provozu, v nichž figurují děti, hovoří jasně. Preventistka rakovnické policie prap. Veronika Cafourková se zaměřuje na prevenci nástrah v ulicích, na vozovkách, v městském i venkovském prostředí s využitím interakce a aktivizačních technik.

Dominantní částí projektu jsou programy pro školy, přesněji pro děti čtvrtého ročníku nejen místních základních škol, ale i škol z okolí. Program pro děti je jakýmsi naladěním a úvodem do problematiky bezpečnosti v dopravní výchově.  Na přihlášené čekají modelové situace, nácvik simulace tísňového volání, bezpečnostní desatero, nácvik využívání ochranných pomůcek, správné přecházení. Dostatek prostoru je i na využití interaktivních výukových prvků v herní zóně s dopravními značkami.

Ve čtvrtek 18. ledna byla ve Výstavní síni na radnici Rabasovy galerie zahájena výstava Tomáše Kališe.
Ve Výstavní síni Rabasovy galerie byla zahájena výstava Tomáše Kališe Cesty

Tuto výstavu prap. Veronice Cafourkové v rámci příkladné a dlouhodobé spolupráce zapůjčila koordinátorka prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou paní Stanislava Valterová společně s preventistkou ÚO PČR Mělník por. Mgr. Markétou Johnovou. Za uvedenou spolupráci děkujeme!

V souvislosti s konáním a přípravou této akce patří poděkování Dušanovi Godešovi z rakovnické Údržby městských komunikacích za zapůjčení dopravních značek, Jiřímu Cafourkovi za zapůjčení mobiliáře. Děkujeme též řediteli úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Mgr. Martinovi Hamplovi za půjčení prostorů pro realizaci této výstavy.

prap. Veronika Cafourková ÚO Rakovník