Cenu uděluje Archeologický ústav AV ČR v Brně, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.