Koncert příjemně gradoval. Pravidelně se střídaly skladby sólové pro harfu s pěveckými. Zazněla i legendární árie z Bizetovy opery Carmen a na ni navázala lyrická a stále úchvatná Smetanova báseň Vltava ve známé úpravě pro harfu od Hanuše Trnečky.

Zdroj: Youtube

Vystoupení vrcholilo Barokním flamencem od současné americké harfistky Deborah Hanson Conant a písněmi španělského avantgardního básníka Federica Garcíi Lorcy.

Ve čtvrtek 18. ledna byla ve Výstavní síni na radnici Rabasovy galerie zahájena výstava Tomáše Kališe.
Ve Výstavní síni Rabasovy galerie byla zahájena výstava Tomáše Kališe Cesty

Další koncert v Heroldově síni proběhne 7. března, kdy zahraje Mucha trio složené z klarinetistky Anny Paulové, houslistky Ludmily Pavlové a klavíristky Johanny Hanikové.