V tomto měsíci dozrávají i švestky té nejvyšší kvality. Každý kdo poznal medově sladkou vynikající chuť pravých švestek, už o jiné nemá zájem. Dlouhý vývin plodů zvýšil obsah cukrů i aromatických látek. Plody této odrůdy se nechají všestranně využít, např. k přímému konzumu, k sušení, k výrobě povidel, k mražení apod.

Pro uskladnění vybíráme pouze kvalitní ovoce, které není vhodné uchovávat v sousedství řepy, brambor a podobné aromatické zeleniny, protože jablka a hrušky mohou tyto pachy přijímat. Vhodná teplota pro skladování ovoce by se měla pohybovat v rozmezí + 2 až + 5 °C. Vzdušná vlhkost na úrovni 85 až 95%.

V tomto měsíci se vracejí mšice z bylinných hostitelů zpět na ovocné stromy a keře. Pokud dojde k projevům jejich přemnožení na ovocných kulturách, musíme ještě i nyní zasáhnout některým vhodným přípravkem.

Koncem měsíce září upevňujeme na kmeny stromů a na kůly lepové pásy proti samičkám píďalky podzimní. Tyto pásy musí být pevně přivázány ke kmenům a kůlům tak, aby nemohly samičky proklouznout. Můžeme místo toho oškrabat borku ve spodní části kmenů a lep natřít ve vodorovném pásu přímo na kmen v šíři asi 15 až 20 cm. Tímto opatřením předcházíme jarnímu holožíru listů housenkami píďalek.

Révě vinné vysazené na jaře zkracujeme vrcholy letorostů, aby ponechaná část lépe vyzrála a přes zimu nenamrzala. Ze spodní části letorostů přitom odstraníme zálistky.

V případě, že nám mravenci škodí na pěstovaných rostlinách zkusíme je odpudit sazenicemi routy vonné. Její aromatické silice nesnášejí nejen mravenci, ale i mšice.

Autor: Petr Kumšta