Postupem doby se z Rakovnického historického sborníku stalo recenzované periodikum splňující všechny podmínky vědeckého časopisu, což pro regionální tiskovinu je spíše výjimečné. Vychází dvakrát ročně. V současné době spatřilo světlo světa druhé číslo 18 ročníku.

Autorem prvního článku je přední český botanik Jiří Kolbeka popisující květenu hradu Krakovec. Poukazuje, které druhy se na místo dostaly ve středověku za provozu hradu na kolech formanských vozů nebo třeba jako léčebná a dekorativní květina. Druhý článek historičky a botaničky Markéty Šantruckové se snaží na základě archivních pramenů zrekonstruovat původní podobu zámeckého parku Petrohrad a přilehlých přírodních scenérii.

Komentovaná prohlídka Viktora Sýkory - vědecká fotografie ve Výstavní síni ve Vysoké v Rakovníku.
Podívejte se: Vědec a fotograf Viktor Sýkora provedl návštěvníky svou výstavou

Třetí článek Magdalény Dvořákové přibližuje existenci židovské komunity v Rynholci. Poslední článek Martina Smejkala popisuje na základě archivních pramenů a výpovědi několik desítek pamětníku vývoj kolektivizace na jihozápadě Rakovnicka. Sborník je k prodeji ve Státním okresním archivu Rakovník v Muzeu T. G. M . Rakovník

Kromě Rakovnického historického sborníku vydává rakovnický archiv i sborníky z konferencí, které se dotýkají celostátních dějin. Vycházejí v ediční řadě Otázky z historie. V současné době vyšel sborník s názvem České schisma – vznik Církve československé husitské připomínající sto let od této události.

Velikonoční jarmark v Novostrašeckém kulturním centru.
Velikonoční jarmark s tvořivými dílnami přilákal množství šikovných rukou

Vydavatele oslovili všechny historiky, kteří se danému tématu věnují, z nichž řada patří k vědecké špičce. Autoři Pavel Marek, Jaroslav Šebek, Karel Řeháček, Marek Šmíd, Martin Chadima, Bohdan Kaňák, Jaroslav Hrdlička, Jitka Jonova a Jan Krško zasadili celou událost do státních a i evropských dějin. Poukazují, že šlo o jednu z nejvýznamnějších událostí první poloviny dvacátých let minulého století, která mohla výrazným způsobem změnit náboženskou skladbu v republice a ovlivnit tak další směřování našeho státu.

Jan Krško, Státní okresní archiv Rakovník