Jsem moc rád, že jsem mohl našim vynikajícím studentům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studenti pozvání k účasti s nadšením přijali a že se rozhodli pro další vzdělávání a poznávání hlubších krás toho fascinujícího vědního oboru – chemie.

Cílem semináře bylo ukázat středoškolákům, že chemie jako technická věda je důležitou součástí studia na mnoha fakultách ČVUT v Praze. Proto se také na celé akci podílely Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická a Fakulta biomedicínckého inženýrství. Vlastní program zahájil v atriu budovy FJFI na Starém Městě prorektor ČVUT, který všem poděkoval za účast a popřál mnoho nových zajímavých zážitků. Všichni na začátku obdrželi tašku s různými fakultními propagačními předměty a měli zajištěno bohaté studené občerstvení včetně teplých i studených nápojů.

Dopoledne byly pro účastníky připraveny půlhodinové odborné přednášky na zajímavá témata: Chemie a nanotechnologie na FBMI, supertěžké prvky – na hraně platnosti periodického zákona, jak hodnotit ekotoxicitu u stavebních materiálů? Moderní biosenzory – principy, materiály a řešení akt. výzev.

Po přestávce na oběd se studenti i pedagogové odebrali na laboratorní cvičení do dobře vybavených laboratoří uvedených fakult. Kristýna Nováková na FJFI poznala přípravu radiofarmak v nukleární medicíně – gallium 68, Adam Vondráček se na stejné fakultě seznámil s gely, které po ozáření mění barvu. Já jsem zhlédl detekci OH radikálů karboxylovými kyselinami.

Celý program bych zhodnotil jako velmi pěkný, zdařilý a přínosný a perfektně organizačně zvládnutý. Každý si odnesl kromě úžasných zážitků a nových informací také certifikát o absolvování.

Chtěl bych moc poděkovat oběma studentům našeho gymnázia za účast a reprezentaci na Chemii na ČVUT i za to, že se s nadšením věnovali rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě současnosti i budoucnosti – chemii. A bez chemie to nepůjde. Ani na ČVUT.