Bylo to setkání již páté a zúčastnilo se ho celkem 52 gymnazistů a 6 pedagogů. 17 žáků z Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin z Francie, 22 žákyň ze St. Franziskus Gymnasium, Kaiserslautern ze Spolkové republiky Německo a 13 žáků z našeho gymnázia.

Trinacionální setkání realizujeme každý rok a to vždy po dobu jednoho týdne. Pojí nás víra ve společnou Evropu. Setkáváme se, vzájemně se inspirujeme a posilujeme naše vědomí evropské sounáležitosti ve společném i v různosti.

Program našeho setkání byl letos zaměřen na dějiny naší republiky a to v kontextu historických událostí Evropy. Kromě historie jsme se také soustředili na umění První republiky a dobu secese. V každém projektu také věnujeme pozornost environmentu, zážitkové pedagogice a především týmové spolupráci smíšených skupin. Žáci pracují při návštěvě muzeí a galerií s pracovními listy, tvoří malé smíšené trinacionální skupiny, vzájemně si pomáhají a dorozumívají se všemi třemi jazyky. Mluví německy, francouzsky a také česky. Rozvíjejí a posilují tak jazykové kompetence. Ve společných ateliérech, rozděleni do tří smíšených skupin pak vytvářejí výstupy z projektu.

V Praze jsme byli ubytovaní v hotelu Marianeum, v centru Prahy a v dosahu našich programových aktivit. V jižních Čechách jsme byli ubytováni v Resortu Olšina v blízkosti Lipna a v dosahu našich programových aktivit v Českém Krumlově. Při přejezdu z Prahy do jižních Čech nás přivítalo Husitské muzeum v Táboře a v rámci environmentu 6 km dlouhá trasa po naučné stezce Borkovecká blata.

Protože nám počasí přálo, mohli jsme si užít rafting na Vltavě v Českém Krumlově a to v plné parádě.

Dopravu zajišťovala francouzská strana. Používali jsme jeden autobus pro všechny společně s respektem k životnímu prostředí.

Francouzští žáci odjížděli se Saint Quentin již v ranních hodinách v neděli 7. dubna. V Kaiserslauternu je přivítaly žákyně z dívčího katolického gymnázia a společně všichni odjeli do Rothenburgu ob der Tauber, kde přenocovali, aby pak v časných ranních hodinách vyjeli směrem do České republiky. V Kaiserslauternu byl již přítomen i náš žák Adam Bretšnajder, který naše partnery pak v pondělí 8. dubna doprovázel do Rakovníka.

Náš projekt „Wahrheit siegt“ byl finančně podpořen Česko německým fondem budoucnosti.

Zdeňka Voráčková