Celá akce proběhla ve dvou obdobně koncipovaných dvouhodinových blocích v aule gymnázia, nejprve pro studenty tříd C3A, C3B, O7, a poté tříd C4A, C4B, O8. Po zahájení obou bloků konference ředitelkou školy Zdeňkou Voráčkovou se ujal slova vyučující chemie Kamil Březina, který nastínil vzdělávací aspekty konání vědecké konference na gymnáziu. Hlavní částí programu pak byla odborná přednáška Marka Stafa o green dealu, fotovoltaice a solární energii.

Ten ve svém vystoupení zhodnotil energetický mix ČR a možnosti získávání energie v Evropě, hovořil o zrodu a důsledcích green dealu, dále přiblížil historii fotovoltaiky a popsal složení a výrobu fotovoltaických článků a panelů. Představil jejich typy a vymezil účinnost. Zmínil také ekonomickou stránku a náklady na pořízení malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,5 kW, které činí zhruba 202 tisíc korun. V závěru svého vystoupení upozornil na levnější variantu – solární panely pro ohřev užitkové vody za cca 60 tisíc korun.

Koncert židovských písní Misterios del Amor v Novém Strašecí.
Písně sefardských židů zněly v bývalé novostrašecké synagoze

Po skončení každé přednášky byla otevřena diskuze, do které se studenti aktivně zapojili a zahrnuli pana doktora různými dotazy. Dostalo se jim vždy podrobné vysvětlující odpovědi. Konferenci ukončil Kamil Březina, který na závěr poděkoval Marku Stafovi za to, že přijal pozvání a bez jakýchkoliv finančních nároků rád přijel do našeho gymnázia prezentovat odborné informace o green dealu a fotovoltaice…

Chtěl bych poděkovat našim studentům, kteří velmi pozorně naslouchali oběma přednáškám a následně se aktivně zapojili do diskuze se svými dotazy. V letošním školním roce plánuje předmětová komise chemie uspořádat další podobnou konferenci na jiné zajímavé téma, které může studenty významně obohatit, poučit a umožnit jim kontakt se současnou vědou přímo na půdě naší školy.

Autor: Kamil Březina, GZW Rakovník

Česko zpívá koledy v roce 2019 na Staroměstském náměstí v Praze.
Česko zpívá koledy: Přihlaste se a zazpívejte si s námi!